Η μονάδα συγκόλλησης είναι το πιο σημαντικό group σε μια συγκολλητική. Η επάλειψη πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε όλη την ακμή του τεμαχίου. Κάθε ανωμαλία στο φιλμ κόλλας θα φανεί στο φινίρισμα του περιθωρίου.

 

Όταν η μονάδα συγκόλλησης δεν συντηρείται τακτικά, η κόλλα διεισδύει εσωτερικά στο δοχείο

 

Τα κομμάτια της κόλλας μπλοκάρουν τα γρανάζια και τα ρουλεμάν.

 

Με τον καιρό το στρώμα κόλλας γίνεται τόσο παχύ που η κίνηση του δοχείου είναι πλέον αδύνατη. Το ράουλο της κόλλας παύει πλέον να αλείφει κόλλα στο τεμάχιο σωστά.

 

Ο χειριστής αυξάνει την ποσότητα κόλλας για να πετύχει συγκόλληση. Το στρώμα της κόλλας δεν είναι πλέον ομοιόμορφο. Η κόλλα ξεχειλίζει από το ράουλο και ακόμα περισσότερη ποσότητα πέφτει γύρω από το δοχείο και μέσα στο κιβώτιο.

 

Το κιβώτιο πρέπει πλέον να αφαιρεθεί από την μηχανή και να καθαριστεί.

 

Η αποσυναρμολόγηση είναι μια πολύωρη και περίπλοκη διαδικασία.

 

Το κιβώτιο είναι τώρα καθαρό. Η συναρμολόγηση των γραναζιών μπορεί να ξεκινήσει.

 

Όλα τα ρουλεμάν πρέπει να αντικατασταθούν

 

Η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το δοχείο πρέπει να εγκατασταθεί και να ρυθμιστεί στην μηχανή ξανά μαζί με όλα τα συστήματα συγκόλλησης του περιθωρίου.